up

Mała Księgowość – KPIR – Uproszczona księgowość

Książka Przychodów i Rozchodów potocznie nazywana KPiR

W ramach usługi oferujemy między innymi:

 • pomoc w założeniu i ewentualnej likwidacji działalności gospodarczej,
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, rozliczeń ryczałtu, karty podatkowej,
 • prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzenie dodatkowych ewidencji wymaganych przepisami (ewidencję środków trwałych, wyposażenia),
 • prowadzenie kadr i rozliczeń z ZUS i US dla właścicieli oraz zatrudnionych pracowników
 • doradztwo podatkowe w zakresie prowadzonej działalności
 • inne usługi zgodnie z zapotrzebowaniem naszych Klientów

 

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów – informacje

Wymóg, o którym może wyjaśnić doradca podatkowy bądź Twój zespół księgowy, w temacie ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w podatkowej książce przychodów i rozchodów wynika wprost z Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W obrocie gospodarczym czyli inaczej mówiąc w języku potocznym książka przychodów i rozchodów nazywana jest:

 • KPiR
 • mała księgowość
 • uproszczona księgowość

Wszystkie te nazwy jednak sprowadzają się do tego samego mianownika, określonego w/w rozporządzeniem.

KPiR – Kto musi prowadzić ?

Obowiązek prowadzenia KPiR wynika z § 2 w/w rozporządzenia. I tak do jej prowadzenia zobligowane są:

 • Osoby fizyczne,
 • spółki cywilne osób fizycznych,
 • spółki jawne osób fizycznych oraz
 • spółki partnerskie,

wykonujące działalność gospodarczą, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych /art 24a ust1 pdof/

Obowiązek prowadzenia księgi dotyczy również osób zdefiniowanych w art 24a ust 2 pdof:

1) wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych przepisów;
2) prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg;
3) duchownych, które zrzekły się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Czy rolnik musi prowadzić KPIR ?

Rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne bez zatrudnienia w nim pracowników, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz pracowników rolnych, wykonujący działalność gospodarczą, osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli łączny przychód z tej działalności gospodarczej nie przekracza 10.000 zł w roku podatkowym, są obowiązani prowadzić księgę przeznaczoną dla tych rolników.

Kto zaś nie musi prowadzić uproszczonej księgowości ?

Nie każdy podmiot jest zobligowany do prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów. Fakt ten może być przywilejem jednak w innych przypadkach może prowadzić do wymogu prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych. Więcej na temat wymogu prowadzenia ksiąg rachunkowych znajdziesz na pełne księgi rachunkowe

Osoby które nie muszą prowadzić podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR) zostały wymienione w art 24 ust 3 pdof i zaliczamy do nich:

 • podmioty opłacające podatek dochodowy w formie ryczałtu,
 • wykonujące usługi przewozu osób i towarów taborem konnym,
 • wykonującym zawód adwokata w zespole adwokackim,
 • dokonujące odpłatnego zbycia majątku:
  – po likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie
  – bądź otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki

—————————————————————————————————————
Zachęcamy również do odwiedzin naszych stron:

strona główna

doradca podatkowy

 

mala-ksiegowosc

Formularz kontaktowy

Adres

Kancelaria Podatkowa s. c.
Alina i Michał Łopuszniak

ul. Mielecka 8/2

Wrocław 53-402

Polska

tel/fax. (+48) 71 324-90-03

tel. kom. (+48) 600-508-535

tel. kom. (+48) 606-531-194

email

Odwiedź nas na Facebooku  Odwiedź nas na Twetterze