up

Wniesienie aportu do spółki kapitałowej a VAT

Poniżej rozpatrzymy dwa przypadki jeden będzie dotyczył wniesienia aportem niezorganizowanej części przedsiębiorstwa bądź niecałego przedsiębiorstwa drugi zaś przypadek dotyczyć będzie wniesienia aportem całego przedsiębiorstwa bądź zorganizowanej jego części.

Analizy dokonano w oparciu ustawy o podatku od towarów i usług natomiast kwestię podatków dochodowych pominięto.

 

Fakt wniesienia aportem rzeczy bądź praw do spółki prawa handlowego, w rozumieniu ustawy o VAT jest czynnością o charakterze odpłatnym a co za tym idzie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Kluczowym w tej kwestii jest art 7 ust 1 ustawy o VAT.

Ten stan rzeczy potwierdzają indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego i tak dla przykładu w interpretacji 11 lutego 2014 r., nr IPTPP2/443-883/13-4/KW, w której czytamy m.in.:

„(…) W definicji czynności podlegających opodatkowaniu sformułowanej na potrzeby ustawy o podatku od towarów i usług niewątpliwie mieści się wniesienie wkładu niepieniężnego do innego podmiotu (spółki), bowiem w takim przypadku dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania przedmiotem wkładu jak właściciel.”

 

Co w przypadku kiedy to aportem będzie przedsiębiorstwo bądź jego zorganizowana część ?

 

Wniesienie aportem całego przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części, jest rozwiązaniem co do którego nie znajduje zastosowania ustawa o VAT z uwagi zapisu art 6 ust 1 pkt 1, który mówi, iż przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

W efekcie, korzystniejsze podatkowo w rozumieniu ustawy o VAT staje się wniesienie aportem całego przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części.

Zachęcamy również do odwiedzenia naszych stron:
strona główna
doradca podatkowy

Formularz kontaktowy

Adres

Kancelaria Podatkowa s. c.
Alina i Michał Łopuszniak

ul. Mielecka 8/2

Wrocław 53-402

Polska

tel/fax. (+48) 71 324-90-03

tel. kom. (+48) 600-508-535

tel. kom. (+48) 606-531-194

email

Odwiedź nas na Facebooku  Odwiedź nas na Twetterze