up

Jednolity Plik Kontrolny

Od 01 lipca 2016 roku, obowiązkiem raportowania zostały objęte duże jednostki, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzące księgi z zastosowaniem programów komputerowych. Doradca podatkowy informuje, że obowiązek comiesięcznego przekazywania za pośrednictwem łączy internetowych dotyczy ewidencji sprzedaży i zakupu VAT. Format raportowania to schemat XML będący w pliku JPK.
 
Co jednak z pozostałymi podmiotami ?
 
Czy one również będą miały obowiązek raportowania ?
 
Obowiązek comiesięcznego przekazywania plików JKP będzie również dotyczył mniejszych firm, których zespoły księgowe będą musiały mieć to na względzie. I tak firmy zaliczane do:
 

  • małych i średnich od 01 stycznia 2017 r. oraz,
  • mikro przedsiębiorców od 01 stycznia 2018 r.,

 
będą miały obowiązek przekazywania pliku JKP_VAT
 
Dodatkowo, na żądanie Urzędu Skarbowego bądź Urzędu Kontroli Skarbowej od:
 

  • 01 lipca 2016 r. duże podmioty,
  • 01 lipca 2018 średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorcy,

 
będą zobowiązane przekazać, w postaci elektronicznej dowody takie jak:

  • księgi rachunkowe,
  • dowody księgowe

 
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenia możliwości kontroli przeprowadzanych czynności gospodarczych oraz zmniejszenia ilości wyłudzeń podatkowych a w szczególności wyłudzeń podatku VAT.
 
Poniżej objaśniamy co należy rozumieć przez mikro, małego oraz średniego przedsiębiorcę.
 

Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
 
Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.
 
Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Formularz kontaktowy

Adres

Kancelaria Podatkowa s. c.
Alina i Michał Łopuszniak

ul. Mielecka 8/2

Wrocław 53-402

Polska

tel/fax. (+48) 71 324-90-03

tel. kom. (+48) 600-508-535

tel. kom. (+48) 606-531-194

email

Odwiedź nas na Facebooku  Odwiedź nas na Twetterze