up

Likwidacja rozliczeń kwartalnych w planach rządowych

Zgodnie z zapowiedziami, rząd podejmuje prace mające na celu likwidację nadużyć podatkowych a w szczególności nadużyć w wyłudzaniu podatku VAT.
 
Jedną z planowanych zmian jest likwidacja rozliczeń kwartalnych oraz względem nabywcy rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania sprzedawcy. Fakt ten czyni, o czym pisze doradca podatkowy, że rządzący, co również zostało wskazane w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, iż istnieje potrzeba zmiany szeregu ustaw między innymi takich jak: ustawa o podatku od towarów i usług (VAT), ordynacji podatkowej, kodeksie karnoskarbowym.

 
Uszczelniając system podatkowy, rządzący chcą zlikwidować możliwość rozliczania się w okresach kwartalnych jak również wprowadzić wymóg dla niektórych podatników obowiązku składania comiesięcznej informacji oraz deklaracji za pośrednictwem przekazu elektronicznego.
 
Odwrotne obciążenie a limity
 
Mając na uwadze uszczelnienie systemu podatkowego, pod rozwagę również bierze się wprowadzenie limitów mających zastosowanie do transakcji do których zastosowanie znajdzie mechanizm odwrotnego obciążenia.
 
Zmiany również mają być poczynione w obszarze rejestracji podatników podatku VAT a w szczególności ma to dotyczyć podatników z którymi w toku czynności sprawdzających wyjdzie na jaw brak bądź utrudniona możliwość kontaktu z podatnikiem.
 
Prace legislacyjne również mają objąć zakres ochrony prawnej względem podatników stosujących się do wydanych indywidualnych interpretacji podatkowych przepisów prawa podatkowego.
 
Źródło: Polska Agencja Prasowa

Formularz kontaktowy

Adres

Kancelaria Podatkowa s. c.
Alina i Michał Łopuszniak

ul. Mielecka 8/2

Wrocław 53-402

Polska

tel/fax. (+48) 71 324-90-03

tel. kom. (+48) 600-508-535

tel. kom. (+48) 606-531-194

email

Odwiedź nas na Facebooku  Odwiedź nas na Twetterze