up

Pozorność zdarzeń gospodarczych

Zasadniczą kwestią dla wyniku każdej sprawy, która to objęta jest najpierw postępowaniem administracyjnym, a w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia dla podatnika i podjęciem kroków jej zaskarżania przez przedsiębiorcę, postępowaniem sądowym, jest ustalenie, czy zakwestionowane przez organy podatkowe faktury obrazują czynności rzeczywiście dokonane, a więc dostawę towarów, świadczenie usług, czy też są to faktury puste, za którymi nie szły faktycznie dokonane czynności, co powoduje pozbawienie skarżącego prawa do pomniejszenia podatku należnego o wynikający z nich podatek naliczony.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
Naczelną zasadą jest, ustalenie stanu faktycznego przez Urząd Skarbowy bądź Urząd Kontroli Skarbowej, bez naruszenia zasad postępowania.
Materiał dowodowy zgromadzony w sprawie musi dać podstawy do przyjęcia, że wystawca spornych faktur, nie dokonał dostawy towarów na rzecz skarżącej Spółki (dotyczy to zakupu towarów, usług). Najczęściej kwestionowane faktury to zakup usług „miękkich” takich jak konsulting, doradztwo, marketing itp.
W trakcie kontroli podatkowej dalej postępowania podatkowego Urząd Skarbowy lub Urząd Kontroli Skarbowej zgromadzi dowody zaświadczające na niekorzyść firmy. Fakt fikcji potęgowany jest formą zapłaty za sporne rachunki. Jeżeli opłata jest dokonywana gotówkowo jest to dodatkowy sygnał dla Urzędu Skarbowego, że transakcja była nieprawdziwa. Pozorność takich zakupów powinna zostać wykazana przez organ w sposób nie budzący wątpliwości, zgodnie z zasadami logiki, co zostanie dalej udowodnione w decyzji określającej organu pierwszej instancji.
Niestety Sądy bardzo często przyznają rację organom skarbowym, które to często opierają się na dowodach, które to mogą zdawać się nie do końca zrozumiałe dla samego przedsiębiorcy.
Jeżeli chcesz zapoznać się z orzeczeniem w podobnej sprawie kliknij w poniższy link

III SA/Gl 29/14 – Wyrok WSA w Gliwicach

na temat naszych usług doradztwa podatkowego możesz przeczytać na www.kancelaria-lopuszniak.pl/doradca-podatkowy-wroclaw/

Formularz kontaktowy

Adres

Kancelaria Podatkowa s. c.
Alina i Michał Łopuszniak

ul. Mielecka 8/2

Wrocław 53-402

Polska

tel/fax. (+48) 71 324-90-03

tel. kom. (+48) 600-508-535

tel. kom. (+48) 606-531-194

email

Odwiedź nas na Facebooku  Odwiedź nas na Twetterze