up

Prezenty dla Kontrahentów a koszty uzyskania przychodów

Jak co roku zbliża się Mikołaj oraz okres Świąt Bożego Narodzenia. Czas refleksji, rocznych podsumowań ale i również czas upominków, prezentów dla Kontrahentów. Czy taki koszt poniesiony przez firmę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?
 
Czy organy podatkowe nie zakwestionują takiego wydatku ?
 
W obecnym czasie, wiele firm, aby budować pozytywne relacje ze swoimi Klientami zastanawia się co kupić aby Klient był zadowolony z otrzymanego prezentu jak również aby poniesiony wydatek mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w świetle polskiego ustawodawstwa podatkowego. Kluczowym w tym przypadku okazuje się art. 16 ust 1 pkt 28 pdop oraz art 23 ust 1 pkt 23 pdof, których brzmienie jest tożsame.
 
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Art 16 ust 1
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
pkt 28
– kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych;
 
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
art 23 ust 1
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
pkt 23
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych;
 
Na gruncie przytoczonych uregulowań prawnych należy każdy poniesiony wydatek rozpatrzeć czy jest to reklama, która to w całości stanowi koszty uzyskania przychodów, czy też jest to reprezentacja, która to została enumeratywnie wskazana wprost, że wydatek z nią związany, nie może być zaliczony w koszty pomniejszające dochód firmy.
 
Niestety oba pojęcia nie zostały zdefiniowane w ustawie podatkowej, co też powoduje odmienność ich interpretacji przez Podatników, Organy Skarbowe oraz Sądy Administracyjne. Jednak co ważne, każdy wydatek należałoby rozpatrywać odmiennie. W takim też tonie wypowiadają się Sądy Administracyjne.
 
Aby dokonać rozróżnienia dwóch pojęć, które mogą przysporzyć o zawrót głowy przedsiębiorce można wskazać, iż reklamą zgodnie z definicją słownikową PWN jest
„rodzaj komunikowania perswazyjnego obejmujący techniki i działania podejmowane w celu zwrócenia uwagi na produkt, usługę lub ideę;”
 
Co w takim razie jest reklamą ?
 
A na przykład: reklama w gazecie, internecie, radiu czy też w telewizji.
 
Co natomiast jest reprezentacją ?
 
Aby dokonać jej zdefiniowania należałoby podeprzeć się definicją prezentowaną przez Organy Skarbowe. W obecnie prezentowanych interpretacjach znajdujemy taką jej wykładnię
 
Reprezentacją jest podejmowanie działań mających na celu wykreowania pozytywnego wizerunku firmy w oczach jego Kontrahentów.
Koszty reprezentacyjne powinny być oceniane na podstawie okoliczności i celu, w jakim zostały poniesione.
Prezentowane powyżej stanowisko Ministerstwa Finansów związane jest z kwestionowaniem poprzednio pojęć jako „Okazałość”, „Wystawność”, „Przepych”.
 
Wobec czego jeżeli dokonane zakupy są alkoholem na rzecz Kontrahentów, zastosowanie znajdują wyżej przywołane litery prawa, a co za tymi idzie, poniesione koszty nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.
 
————————————————————————————————————————–
Zachęcamy do zapoznania się z naszymi stronami:
Strona Główna
Doradca Podatkowy

Formularz kontaktowy

Adres

Kancelaria Podatkowa s. c.
Alina i Michał Łopuszniak

ul. Mielecka 8/2

Wrocław 53-402

Polska

tel/fax. (+48) 71 324-90-03

tel. kom. (+48) 600-508-535

tel. kom. (+48) 606-531-194

email

Odwiedź nas na Facebooku  Odwiedź nas na Twetterze