up

Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o.

Jeszcze nie tak dawno nie istniała możliwość przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. Ustawodawca jednak doszedł do wniosku, że należałoby to zmienić i wprowadził uregulowania prawne w tym zakresie w kodeksie spółek handlowych /w rozdziale 6 art 5841 do art. 58413./ dając tym samym możliwość przedsiębiorcom zmiany formy prawnej prowadzonej firmy pod szyld innej osobowości prawnej jakim jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Mimo, że procedura przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej nie jest jeszcze popularna wśród przedsiębiorców należy stwierdzić, że z biegiem czasu będzie się to zmieniało z uwagi, iż podmiot przekształcony zachowuje swoje prawa i obowiązki wynikające z np. licencji czy też koncesji, ponieważ jest to podmiot przekształcony a nie nowo powołany do życia.

Brak popularności wśród przedsiębiorców korzystania z procedury przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej należałoby upatrywać w tym, że przepisy kodeksowe w tym zakresie obowiązują od niedawna co też przekłada się na niską społeczną świadomość.

Co ważne procedura przekształcenia okazuje się „tańszym” podatkowo rozwiązaniem dla przedsiębiorców niż inne na dzień dzisiejszy bardziej popularne warianty. Dodatkowo podmiot przekształcony posiada wszelkie prawa i obowiązki wcześniej posiadane przed przekształceniem wynikające z koncesji, zezwoleń czy licencji.

Jednak jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialności ?

Taką procedurę najlepiej przeprowadzić z udziałem doświadczonego doradcy podatkowego

Jak już wcześniej wspomniałem, przepisy które regulują procedurę przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zostały określone w kodeksie spółek handlowych w rozdziale 6 art 5841 do art. 58413.

Aby dokonać przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o. o. wymaga się:

  • sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;
  • złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;
  • powołania członków organów spółki przekształconej;
  • zawarcia umowy spółki albo podpisania statutu spółki przekształconej;
  • dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Załącznikiem planu przekształcenia jest między innymi sprawozdanie finansowe. Jeżeli przedsiębiorca nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych; sprawozdanie finansowe sporządza się w oparciu o podsumowanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji prowadzonych przez przedsiębiorcę dla celów podatkowych, spis z natury, a także inne dokumenty pozwalające na sporządzenie tego sprawozdania.

Powyżej wskazane punkty obrazują, najważniejsze czynności jakie przedsiębiorca powinien wykonać celem przekształcenia własnej jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o. o. Pamiętać jednak należy, iż każda z tych czynności charakteryzuje się szczegółami wobec czego dobrze jest skorzystać z usług specjalisty. A ja osobiście zachęcam do skorzystania z naszych usług.

Formularz kontaktowy

Adres

Kancelaria Podatkowa s. c.
Alina i Michał Łopuszniak

ul. Mielecka 8/2

Wrocław 53-402

Polska

tel/fax. (+48) 71 324-90-03

tel. kom. (+48) 600-508-535

tel. kom. (+48) 606-531-194

email

Odwiedź nas na Facebooku  Odwiedź nas na Twetterze