up

Reprezentacja przed Izbą Skarbową

Postępowanie przed Dyrektorem Izby Skarbowej z reguły oznacza, iż Naczelnik Urzędu Skarbowego bądź też Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej wydał decyzję określającą zobowiązanie podatkowe, od której to podatnik w ciągu czternastu dni odwołał się do organu drugiej instancji. Należy pamiętać, iż postępowanie przed Dyrektorem Izby Skarbowej wymaga wysokiej wiedzy od podatnika bądź pełnomocnika z zakresu prawa podatkowego oraz prawa proceduralnego, aby doprowadzić do uchylenia decyzji organu pierwszej instancji. Na mocy przepisów miedzy innymi ustawy Ordynacja podatkowa, a w szczególności art. 136, strona może być reprezentowana przez pełnomocnika. Podatnicy często korzystają z usług profesjonalistów mając świadomość, iż asysta doradcy podatkowego w kontaktach z Dyrektorem Izby Skarbowej jest konieczna. Należy pamiętać o zasadzie, iż „wszystko, co powiesz bądź napiszesz może być użyte przeciwko tobie”, więc trzeba rozważnie dobierać słowa i znać przepisy prawa tak jak doradca podatkowy.

Formularz kontaktowy

Adres

Kancelaria Podatkowa s. c.
Alina i Michał Łopuszniak

ul. Mielecka 8/2

Wrocław 53-402

Polska

tel/fax. (+48) 71 324-90-03

tel. kom. (+48) 600-508-535

tel. kom. (+48) 606-531-194

email

Odwiedź nas na Facebooku  Odwiedź nas na Twetterze