up

Skarga kasacyjna

Skarga Kasacyjna do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Została określona w rozdziale pierwszym Ustawy z dnia 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. I tak od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Skargę kasacyjną można oprzeć na następujących podstawach:

1) naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie;

2) naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika którym jest między innymi doradca podatkowy w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami.

Nasze usługi z zakresu doradztwa podatkowego oraz pomocy prawnopodatkowej można zobaczyć klikając na poniższy link doradztwo podatkowe

Formularz kontaktowy

Adres

Kancelaria Podatkowa s. c.
Alina i Michał Łopuszniak

ul. Mielecka 8/2

Wrocław 53-402

Polska

tel/fax. (+48) 71 324-90-03

tel. kom. (+48) 600-508-535

tel. kom. (+48) 606-531-194

email

Odwiedź nas na Facebooku  Odwiedź nas na Twetterze