up

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Została określona w rozdziale drugim Ustawy z dnia 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie. Skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Organ przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia. W dobrze rozumianym interesie strony w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych wskazanym jest aby skarga sporządzona została przez profesjonalnego pełnomocnika takim jakim jest doradca podatkowy.

W naszej Kancelarii Podatkowej pracują doradcy podatkowi – profesjonalni pełnomocnicy sporządzający również skargi do WSA (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego) od decyzji Organu drugiej instancji tj. Dyrektora Izby Skarbowej.

Formularz kontaktowy

Adres

Kancelaria Podatkowa s. c.
Alina i Michał Łopuszniak

ul. Mielecka 8/2

Wrocław 53-402

Polska

tel/fax. (+48) 71 324-90-03

tel. kom. (+48) 600-508-535

tel. kom. (+48) 606-531-194

email

Odwiedź nas na Facebooku  Odwiedź nas na Twetterze