up

Jak, gdzie i kiedy należy przesłać sprawozdanie finansowe za 2017 r.

Nowe wymogi składania do Sądu sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) oraz dokumentów towarzyszących, sporządzanych za 2017 rok w 2018 roku.

 
W miesiącu czerwcu, dla podmiotów których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym kończy się termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Poniżej zaprezentowaliśmy terminy do kiedy należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe oraz gdzie i jak złożyć takie dokumenty księgowe wraz z pozostałą dokumentacją.
 
Sąd
 
Od 15.03.2018 wszedł w życie obowiązek przesyłania do KRS sprawozdań finansowych i dokumentów towarzyszących, o których mowa w art. 69 uor (sprawozdanie z badania, odpis uchwały o zatwierdzeniu, podziale zysku lub pokryciu straty, sprawozdanie z działalności), drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości Informacje oraz sposób postępowania wskazany został na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/s24/.
Złożenie dokumentów finansowych następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości.
Formularz zgłoszenia oraz załączone kopie dokumentów w formie scanu wymagają  podpisania podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu (Członek zarząd z wyjątkiem prokurenta)
 
Urząd Skarbowy
 
Sprawozdanie finansowe za rok 2017 może natomiast w Urzędzie Skarbowym być składane w formie papierowej.
 
Terminy przesłania
 
Dla osób prawnych (np. sp z o.o.) terminy przesłania sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa ) wraz z dokumentacją około bilansową (odpis uchwały o zatwierdzeniu, podziale zysku lub pokryciu straty, sprawozdanie z działalności a w jednostkach podlegających badaniu dodatkowo sprawozdanie z badania) należy:
 
1. złożyć je w Urzędzie Skarbowym w ciągu 10 dni licząc od daty zatwierdzenia (dotyczy sp. z o.o. oraz spółek akcyjnych). W przypadku zatwierdzenia sprawozdania finansowego 30.06.2018 termin na jego złożenia przypada do 10.07.2018
 
2. przesłać w/w dokumenty stosując procedurę wyżej opisaną do Sądu w ciągu 15 dni licząc od daty zatwierdzenia. W przypadku zatwierdzenia sprawozdania finansowego 30.06.2018 termin jego złożenia przypada do 15.07.2018
 
Termin Zatwierdzenie sprawozdania Finansowego
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego natomiast należy dokonać do 30.06.2018 roku.

Formularz kontaktowy

Adres

Kancelaria Podatkowa s. c.
Alina i Michał Łopuszniak

ul. Mielecka 8/2

Wrocław 53-402

Polska

tel/fax. (+48) 71 324-90-03

tel. kom. (+48) 600-508-535

tel. kom. (+48) 606-531-194

email

Odwiedź nas na Facebooku  Odwiedź nas na Twetterze