up

Ulga na dzieci w 2014 roku

Z uwagi wejścia w życie Ustawy z dnia 23.10.2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw w zeznaniach rocznych za 2014 rok, składanych do końca kwietnia 2015 roku, będzie możliwość zastosowania nowych, wyższych ulg z tytułu wychowywania dzieci. W art 6 w/w ustawy która bezpośrednio odnosi się do art 27f pdof wprowadzono korzystniejsze niż obowiązywały w 2013 roku ulgi.

Z ulgi na wychowywanie dzieci skorzystają podatnicy, rozliczający się według skali podatkowej (18%, 32%). Taki warunek dotyczy także przedsiębiorców bądź podatników opłacających ryczałt. Ulga odliczana będzie od podatku i wykazywana będzie w PIT-0.

I tak od podatku będzie można odpisać, po zmianach:

  • na pierwsze dziecko kwotę 1 112,04 zł
  • przy dwójce dzieci 2 224,08 (1 112,04 zł x2)
  • przy trójce dzieci kwotę 4 224,12 zł (1 112,04 zł x 2+ 2 000,04 zł)
  • przy czwórce dzieci kwotę 6 924,12 zł ( 4 224,12 zł + 2700 zł)
  • za każde kolejne dziecko 2 700 zł

Z powyższego wynika, że rodziny z jednym bądź dwojgiem dzieci – hołdujące polskie stereotypy, czyli takie których w naszym kraju jest najwięcej, nie będą miały większego odpisu w rozliczeniu rocznym za 2014 niż w 2013 roku.

Ulga na dzieci nie dla wszystkich

Odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do:

1) jednego małoletniego dziecka – kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika

  • pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł,
  • niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit a.

Na temat naszych usług doradztwa podatkowego możesz przeczytać podstronie www.kancelaria-lopuszniak.pl/doradca-podatkowy-wroclaw/

Formularz kontaktowy

Adres

Kancelaria Podatkowa s. c.
Alina i Michał Łopuszniak

ul. Mielecka 8/2

Wrocław 53-402

Polska

tel/fax. (+48) 71 324-90-03

tel. kom. (+48) 600-508-535

tel. kom. (+48) 606-531-194

email

Odwiedź nas na Facebooku  Odwiedź nas na Twetterze