up

Ulga Odsetkowa w rozliczeniu rocznym PIT

Rozliczenie ulgi odsetkowej w rozliczeniu rocznym PIT

Ulga odsetkowa przestała obowiązywać od początku 2007 roku niemniej jednak podatnicy na zasadzie praw nabytych, z uwagi na przepisy przejściowe, mogą odliczać wydatki na spłatę odsetek, do upływu terminu spłaty kredytu określonego w umowie zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 roku, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

 

Osoby, które to zaciągnęły kredyt, w ramach ulgi odsetkowej będą mogły korzystać z jej praw jeszcze jakiś czas jednak nie dłużej niż do końca 2027 roku.

 

Odliczenia odsetek w ramach ulgi dokonuje się od dochodu.

W 2014 roku odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty 325 990 zł.

 

Możliwość odliczenia dotyczy wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji mieszkaniowej podatnika, związanej z:

- budową budynku mieszkalnego albo

 

- wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo

 

- zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo

 

- nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

 

Jednocześnie z uwagi na nowelizację z 6.11.2008 roku umożliwiono w ramach ulgi odsetkowej odliczenie również odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na spłatę kredytu (pożyczki) mieszkaniowego (tzw. kredyt refinansowy) lub odsetek od kredytu przeznaczonego na spłatę kredytu refinansowego.

 
Chcąc zapoznać się z naszą ofertą usług z zakresu doradztwa podatkowego zapraszamy na naszą podstronę doradca podatkowy

Formularz kontaktowy

Adres

Kancelaria Podatkowa s. c.
Alina i Michał Łopuszniak

ul. Mielecka 8/2

Wrocław 53-402

Polska

tel/fax. (+48) 71 324-90-03

tel. kom. (+48) 600-508-535

tel. kom. (+48) 606-531-194

email

Odwiedź nas na Facebooku  Odwiedź nas na Twetterze