up

Umowy Zlecenia zmiany od stycznia 2016 r.

Z dniem 01.01.2016 roku wchodzi w życie nowe brzmienie art 9 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Efektem wprowadzanej zmiany jest, że

Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami ZUS emerytalnym i rentowymi z kilku tytułów tj:

– pracy nakładczej,

– umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,

– prowadzenia działalności gospodarczej lub bycia osobą współpracującą,

– pobierania uposażenia z tytułu bycia posłem i senatorem,

– bycia duchownym
jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami ZUS z tej umowy, która powstała najwcześniej. Może ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych, tytułów lub zmienić tytuł ubezpieczeń.
Dodatkowo zgodnie z nowym brzmieniem art 9 ust 2a wprowadzonym od 01.01.2016 r. Osoba, wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenie albo innej umowy o świadczenie usług, prowadząca jednocześnie firmę, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej działalności, jeżeli z tytułu wykonywania umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług oraz współpracy przy wykonywaniu tych umów podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, Może ona dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi. Osoba ta /prowadząca jednocześnie pozarolniczą działalność/, dla której właściwa jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów,

Dodatkowo zgodnie z wprowadzonym brzmieniem od 01.01.2016 r. art 9 ust 2b osoba,wykonująca pracę nakładczą, prowadząca jednocześnie pozarolniczą działalność, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej działalności, jeżeli z tytułu wykonywania pracy nakładczej podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność. Może ona dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami ZUS emerytalnym i rentowymi. Osoba prowadząca jednocześnie pozarolniczą działalność, dla której właściwa jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów.

Dodatkowo zgodnie z nowym brzmieniem art 9 ust 2c osoba osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowę zlecenie, której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest niższa od określonej jako minimalne wynagrodzenie za pracę, w 2016 roku będzie to kwota 1 850 zł, spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym również z innych tytułów. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej bądź zlecenie lub z innych tytułów osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia.
Wprowadzone zmiany, które będą obowiązywać od 2016 r. mają na celu ograniczenie tak zwanych „umów śmieciowych”, których celem było uniknięcie składek ZUS.

———————————————————————————–
Zachęcamy do odwiedzin naszych stron:
strona główna
doradca podatkowy

Formularz kontaktowy

Adres

Kancelaria Podatkowa s. c.
Alina i Michał Łopuszniak

ul. Mielecka 8/2

Wrocław 53-402

Polska

tel/fax. (+48) 71 324-90-03

tel. kom. (+48) 600-508-535

tel. kom. (+48) 606-531-194

email

Odwiedź nas na Facebooku  Odwiedź nas na Twetterze