up

Zmiany w VAT od 01.01.2016 – proporcja bazowa

Z dniem 01.01.2016 w życie wchodzi nowe brzmienie ustawy o podatku od towarów i usług. Jako doradcy podatkowi informujemy, że jedną ze zmian jest rozbudowanie art 86, który to reguluje sposób odliczania podatku vat. I tak od 01.01.2016 r. w przypadku zakupu przez podatnika usług bądź towarów z przeznaczeniem do ich wykorzystania w prowadzonej działalności gospodarczej jaki i do celów innych niż firmowe, kwotę podatku naliczonego, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej. Co ważne, określenie proporcji powinno być dostosowane do specyfiki wykonywanej działalności gospodarczej i czynionych zakupów.

W art 86 ust 2b ustawy o vat, natomiast doprecyzowano co ustawodawca rozumie przez pojęcie „specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć”. I tak sposób ustalania proporcji ustawowej najbardziej odpowiada specyfice działalności podatnika jeżeli:

  • zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz

 

  • obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.

 

Określając sposób ustalania proporcji podatnik bądź zespół księgowy podatnika możne kierować się danymi takimi jak:

 

  • średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością;

 

  • średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością;

 

  • roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza;

 

  • średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogólnej średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza tą działalnością.

Formularz kontaktowy

Adres

Kancelaria Podatkowa s. c.
Alina i Michał Łopuszniak

ul. Mielecka 8/2

Wrocław 53-402

Polska

tel/fax. (+48) 71 324-90-03

tel. kom. (+48) 600-508-535

tel. kom. (+48) 606-531-194

email

Odwiedź nas na Facebooku  Odwiedź nas na Twetterze