up

Zastępstwo procesowe

Doradca podatkowy pełnomocnikiem przed Sądem Administracyjnym

• adwokat,

• radca prawny,

• doradca podatkowy w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych

• inne podmioty wymienione przez ustawę

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu (Dz. U. z 2003r., Nr 212, poz.2075) określa wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego świadczone przez doradcę podatkowego.

W Rozporządzeniu nie określono maksymalnych stawek wynagrodzenia, jakie doradca podatkowy może ustalić z klientem za czynności określone w rozporządzeniu. W Rozporządzeniu określono jedynie w jakich granicach sąd zasądzi zwrot kosztów zastępstwa procesowego w przypadku wygranej. Co ważne kwota wynagrodzenia uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu. A zatem ustalone wynagrodzenie doradcy podatkowego między klientem a doradcą, który to reprezentuje stronę, może zostać ustalone w kwotach odbiegających od kwot wskazanych w Rozporządzeniu.

Nasze usługi z zakresu doradztwa podatkowego oraz pomocy prawnopodatkowej można zobaczyć klikając na poniższy link doradztwo podatkowe

Formularz kontaktowy

Adres

Kancelaria Podatkowa s. c.
Alina i Michał Łopuszniak

ul. Mielecka 8/2

Wrocław 53-402

Polska

tel/fax. (+48) 71 324-90-03

tel. kom. (+48) 600-508-535

tel. kom. (+48) 606-531-194

email

Odwiedź nas na Facebooku  Odwiedź nas na Twetterze