up

Zbiórka pieniężna przez internet – a co z podatkami ?

Doradca podatkowy informuje, że w dzisiejszych czasach środki masowego przekazu dają wiele możliwości, które każdy może wykorzystać celem dotarcia do większe ilości osób. Fakt ten wówczas przekuwa się na określone efekty w tym i finansowe. Z możliwości takich również korzystają (i bardzo słusznie) osoby będące w potrzebie a zbierające środki finansowe na konkretne zabiegi medyczne bądź sprzęt medyczny usprawniające życie osoby poszkodowanej przez lost.
 
Cieszy fakt, że ilość ludzi dobrej woli jest znaczna a środki finansowe zgromadzone podczas takiej zbiórki pieniędzy organizowanej również przez internet w pokaźny sposób reperują potrzeby pieniężne rodziny, na której ciąży wymóg udźwignięcia wydatku często przekraczającego budżet domowy.

 

Czy środki pieniężne otrzymane podczas zbiórki internetowej należy opodatkować ?

 

Zespół księgowy informuje, że jeżeli środki pieniężne wpłacane są przez osoby trzecie podczas zbiórek pieniężnych organizowanych przez internet wówczas dochodzi do zawarcia umowy darowizny między osobą obdarowaną a darczyńcą.

 

Ustawa o podatku od spadków i darowizn określa kwoty wolne od podatku dla poszczególnych grup podatkowych. Jeżeli kwoty darowizny nie przekroczą wartości kwoty niżej podanych tj. wartości uregulowanych w art 9 ustawy o podatku od spadków i darowizn wówczas podatek nie wystąpi.
 
Zgodnie z art . 9. 1. ustawy o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:
 
1) 9.637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
2) 7.276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
3) 4.902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

 

Jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wynikająca z obliczenia nadwyżka podatku nie podlega ani zaliczeniu na poczet innych podatków, ani zwrotowi. Nabywcy obowiązani są w zeznaniu podatkowym wymienić rzeczy i prawa majątkowe nabyte w podanym wyżej okresie.

 

Co kiedy kwota wolna zostanie przekroczona ?

 

W przypadku kiedy kwota darowizny bądź sumy darowizn z ostatnich pięć lat od tej samej osoby przekroczy kwotę wolną od podatku tj.:
I grupa podatkowa 9 637 zł
II grupa podatkowa 7 276 zł
III grupa podatkowa 4 902 zł
wówczas osoba obdarowana powinna złożyć deklarację podatkową do właściwego Urzędu Skarbowego.
 
I tak w przypadku obdarowanego, który otrzymał darowiznę od osoby zaliczanej do III grupy podatkowej, a kwota darowizny przekracza 4 902 zł, wówczas powinien on w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego złożyć zeznanie podatkowe.

Formularz kontaktowy

Adres

Kancelaria Podatkowa s. c.
Alina i Michał Łopuszniak

ul. Mielecka 8/2

Wrocław 53-402

Polska

tel/fax. (+48) 71 324-90-03

tel. kom. (+48) 600-508-535

tel. kom. (+48) 606-531-194

email

Odwiedź nas na Facebooku  Odwiedź nas na Twetterze