up

VAT – 01.01.2016 r. Zmiana właściwości Urzędu Skarbowego

Od 01.01.2016 obowiązuje nowe brzmienie ustawy o VAT w którym to uchylono art 3 ust 1 oraz ust 2 wobec czego podatnicy, bądź ich zespół księgowy, powinni dokonać analizy czy aby deklaracja VAT za grudzień 2015 roku bądź też za czwarty kwartał 2015 roku nie powinna być wysłana do innego Urzędu Skarbowego.
 
Doradca podatkowy Michał Łopuszniak wyjaśnia, że do końca 2015 roku obowiązywał zapis wynikający wprost z art 3 ust 1 oraz ust 2 ustawy o VAT, który to wskazywał:
 
Art. 3. 1. Właściwym dla podatnika organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z zastrzeżeniem ust. 2-5.
 
2. Jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług są wykonywane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwość miejscową ustala się dla:
 

  • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – ze względu na adres siedziby;
  • osób fizycznych – ze względu na miejsce zamieszkania.

 
Obecnie zapisy w/w zostały uchylone.
 
Zapis art 3 ust 1 oraz ust 2 ustawy o VAT, był zapisem szczególnym a w przypadku jego uchylenia zastosowanie znajdują przepisy ogólne mające swoje odzwierciedlenie a Ordynacji Podatkowej tj. art 17 § 1
 
Art. 17. § 1. Jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2
 
Poniżej wyjaśnię niektóre słowa „klucze” które mogą wprowadzać o zawrót głowy.
 
Co to jest właściwość podatkowa Urzędu Skarbowego?
 
Właściwość Urzędu Skarbowego to nic innego jak adres Urzędu Skarbowego do którego jesteś zobligowany wysyłać swoje deklaracje. Jest to dość istotne ponieważ również i na rzecz „właściwego” (czytaj Twojego) Urzędu Skarbowego powinieneś dokonywać przelewów podatkowych.
 
Fakt wysłania deklaracji VAT, nie do tego Urzędu Skarbowego, do którego powinna być wysłana deklaracja, spowoduje z pewnością wezwanie od organu podatkowego.
 
Do którego Urzędu Skarbowego wysłać deklaracje VAT w 2016 roku (również i tą za grudzień 2015 wysyłaną do 25.01.2016) ?
 
Zgodnie z art 17 ordynacji podatkowej, właściwym Urzędem Skarbowym jest:
 

  • dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – miejsce zamieszkania (a nie jak to było w 2015 roku miejsce wykonywania czynności opodatkowanych np. siedziba sklepu)
  • dla osób prawnych adres siedziby

 
Czy fakt zmiany Urzędu Skarbowego powoduje obowiązek aktualizacji na druku VAT R ?
 
Z uwagi, iż zmiana właściwości Urzędu Skarbowego w 2016 roku powstała z mocy ustawy a nie z racji fizycznego przeniesienia firmy pod inny adres, należałoby wskazać, iż aktualizacji nie będzie trzeba dokonywać na druku VAT R.

Formularz kontaktowy

Adres

Kancelaria Podatkowa s. c.
Alina i Michał Łopuszniak

ul. Mielecka 8/2

Wrocław 53-402

Polska

tel/fax. (+48) 71 324-90-03

tel. kom. (+48) 600-508-535

tel. kom. (+48) 606-531-194

email

Odwiedź nas na Facebooku  Odwiedź nas na Twetterze