up

Zmiany w vat od 01.07.2015

Zmiany w podatku VAT od 01.07.2015 – Odliczenie VAT od paliwa oraz o informacji podsumowującej w obrocie krajowym.

Od pierwszego lipca bieżącego roku podatnicy nabywają prawo do odliczania 50 % podatku vat od paliwa zatankowanego do samochodów osobowych a wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych i nie zgłoszonych na druku VAT 26 w Urzędzie Skarbowym.

Do 30.06.2015 firmy tankując służbowe auto osobowe, nie zgłoszone do Urzędu Skarbowego na druku VAT 26, nie miały prawa do odliczenia podatku vat. Obecnie tj. od 01.07.2015 takie prawo nabywają w 50 %.

Nowością jest również, poprzez wprowadzenie art 101a ustawy o vat, wymogu dla podatników dokonujących dostawy towarów lub świadczących usługi, dla których podatnikiem jest nabywca, obowiązku składania w urzędzie skarbowym zbiorczych informacji o dokonanych dostawach towarów oraz świadczonych usługach zwanych informacjami podsumowującymi w obrocie krajowym.

Informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy, w terminach przewidzianych dla złożenia przez podatnika deklaracji podatkowych tj. do 25-go następnego miesiąca bądź kwartału w zależności od wybranej formy.

Informacja podsumowująca w obrocie krajowym powinna zawierać następujące dane:
1) nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika składającego informację podsumowującą w obrocie krajowym;
2) nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika nabywającego towary lub usługi;
3) łączną wartość dostaw towarów oraz świadczonych usług, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 – w odniesieniu do poszczególnych nabywców.
4. W przypadku stwierdzenia błędów w danych zawartych w złożonej informacji podsumowującej w obrocie krajowym podatnik jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę tej informacji.
5. W przypadku zmiany wartości dostaw towarów lub świadczonych usług, podatnik jest obowiązany skorygować łączną wartość w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, za który dokonuje się korekty podstawy opodatkowania w deklaracji podatkowej.

Formularz kontaktowy

Adres

Kancelaria Podatkowa s. c.
Alina i Michał Łopuszniak

ul. Mielecka 8/2

Wrocław 53-402

Polska

tel/fax. (+48) 71 324-90-03

tel. kom. (+48) 600-508-535

tel. kom. (+48) 606-531-194

email

Odwiedź nas na Facebooku  Odwiedź nas na Twetterze